Børnefysioterapi

Et børnefysioterapeutisk forløb er en undersøgelse og behandling af dit barn, hvor Vicky tager udgangspunkt i helhedsindtrykket af barnets bevægelsesapparat. Et børnefysioterapi-forløb vil altid være tilpasset dit barns behov, og tage udgangspunkt i det som kræves for at imødekomme netop de vanskeligheder som dit barn har. 

En børnefysioterapeutisk behandling kan derfor være en enkelt konsultation, eller et længere forløb, alt efter hvad dit barns behov er. I et forløb vil der over flere gange vurderes og undersøges om barnets udvikling er på rette vej.

Mistanke eller tvivl om dit barns motoriske udvikling?

Børneboblens fysioterapeut Vicky Ebbesen tilbyder undersøgelse og behandling af børn, hvor der er mistanke eller tvivl om begrænset bevægelighed. Problemer i bevægeapparatet kan forårsage gener, smerter samt begrænse barnets motoriske udvikling. Det er derfor vigtigt at barnet får den rette behandling som med børnefysioterapi.

De fleste børn udvikler helt automatisk lysten til at udforske omverdenen ved hjælp af sanseindtryk og den naturlige bevægelsesudvikling. De får langsomt, men sikkert, kontrol over kroppen ved at eksperimentere med leg og bevægelse, alene og sammen med andre. Men op mod 20 % af alle danske børn udvikler sig ikke lige sådan. Disse børn beskrives ofte som motorisk usikre, klodsede, sensitive, reserverede, urolige, passive og dovne. Det kan være fordi de ikke har gennemgået samme sansemotoriske udvikling som andre børn. Dette kan gøre, at barnet ikke reagerer hensigtsmæssigt på sanseindtryk. Disse vanskeligheder kan påvirke barnets hverdag og deres mulighed for udvikling, læring, samt en god social og psykisk trivsel. At være motorisk usikker er ikke en diagnose, men er et udtryk for én eller flere vanskeligheder hos et barn.

Børnefysioterapi har til formål at sikre at det enkelte barn opnår de bedste forudsætninger for at kunne lege, lære og leve, uden at de sansemotoriske udfordringer spænder ben i hverdagen.

Undersøgelse på barnets præmisser

Ved selve undersøgelsen kigger Vicky på hele barnet. Dette indebærer spørgsmål om graviditet, fødsel og dagligdag. Barnet undersøges i et roligt tempo med nænsomme og rolige teknikker.

Alt sammen på barnets præmisser. Efter endt undersøgelse guides I som forældre til, hvordan I på bedst mulig måde hjælper jeres barn videre derhjemme.

Ved behov medgives små og overskuelige øvelser, som arbejder med barnets udfordringer.

DATOER FOR OPSTART:

Praktisk information om kurset:

Varighed: Ved første lektion 45 min og ved anden, samt efterfølgende lektioner 30 min.

Pris: 455 kr. – reducering ved de efterfølgende besøg.

Mad/drikke: Det er tilladt at medbringe mad/drikke til dit barn og nyde i vores café. Derudover tilbyder caféen et stort udvalg af både mad og drikke til rimelige priser.

Lokation: Børneboblen, Bremensgade 3 st. tv., 2300 København S.

Barnevogne er desværre ikke muligt inde i selve butikken. Dog kan de stilles langs butikkens vinduer.

Ønsker du at læse mere om vores underviser Vicky på dette kursus så læs mere her.