Guide til førstehjælp

Denne guide giver en oversigt, men det er vigtigt at deltage i et førstehjælpskursus for at få praktisk erfaring og dybere forståelse af førstehjælp til børn.

Når det kommer til spædbørn, er de primære fokusområder i førstehjælp at sikre, at barnet har frie luftveje, og at yde korrekt mund-til-mund-og-næse genoplivning, så barnet får den nødvendige luft i lungerne, indtil det selv begynder at trække vejret.

 

Deltag i et førstehjælpskursus

Observation af barnet

Som forælder kender du dit barn bedst. Vær opmærksom på ændringer i adfærd, vågenperioder, sløvhed, temperaturændringer, kolde arme og ben, tilstoppet næse, pus i øjnene, gylp eller opkastning, og mavesmerter.

Hvis du er bekymret for dit barns tilstand, skal du kontakte egen læge eller skadestuen. I akutte tilfælde, ring 112.

Hvis dit barn ikke trækker vejret

Det er normalt, at spædbørn trækker vejret uregelmæssigt. Hvis dit barn holder en længere pause i vejrtrækningen eller bliver blåt, kræver det hurtig handling.

Stimuler barnet ved at gnide langs rygraden eller brystbenet. Dette kan ofte få barnet til at trække vejret igen. Hvis barnet ikke reagerer på stimulation, ring efter en ambulance.

Giv kunstigt åndedræt: 
Læg barnet på ryggen uden at bøje hovedet bagover. Tag en dyb indånding, og placer din mund over barnets næse og mund. Blæs varsomt ind, så barnets brystkasse hæver sig. Gentag 5 gange.

Giv hjertemassage:
Hvis barnet ikke viser tegn på liv efter indblæsningerne, start hjertemassage:

Placer dine hænder rundt om barnets brystkasse med tommelfingrene over den nederste del af brystbenet.
Tryk ned cirka 1/3 af brystkassens dybde 15 gange, efterfulgt af 2 indblæsninger. Fortsæt skiftevis med hjertemassage og indblæsninger, indtil ambulancen ankommer eller barnet viser tegn på liv.